W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 1/2019 "Wykonanie, demontaż istniejącej i montaż nowej drewnianej stolarki okiennej w budynku Muzeum Miasta Pabianic"

XML

Treść

Rozstrzygnięcie postępowania nr postępowania nr 1/2019 pn. 
„WYKONANIE, DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ  NOWEJ DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU  MUZEUM MIASTA PABIANIC” 
  
Muzeum Miasta Pabianic uprzejmie informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „WYKONANIE, DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU  MUZEUM MIASTA PABIANIC”   dokonano jego rozstrzygnięcia i wyboru Wykonawcy. 
ZOSTAŁO  NIM.: 
 
Przeds. Robót Ogólnobudowlanych  
NO PROBLEM 
Piotr Sobaszek 
09-500 Gostynin, ul. Jagiellończyka 40 
z ceną 323 565,03 zł brutto 
oraz deklaracją 
wydłużenia gwarancji o 24 miesiące 
i utrzymaniem terminu realizacji zamówienia 
  
Powyższa oferta uzyskała łącznie najwyższą ilość punktów w kryteriach: „Cena” , „Termin realizacji zamówienia”, „Gwarancja na wykonane roboty”. (patrz zał.: ranking ofert). 
  
Oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji i nie podlega odrzuceniu, a Firma wykluczeniu. 
Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosiła:350 000,00 zł brutto. Zaproponowana przez Wykonawcę kwota mieści się w powyższej wartości. 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. termin zawarcia umowy dotyczącej niniejszego zamówienia proponowany jest na dzień 15.11.2019 r. 
            

Jednocześnie informujemy o wykluczeniu  i/lub odrzuceniu ofert jn.: 
  
Oferta nr 1 
NICA DESIGN Windows&Door Łukasz Wołowiec 
25-305 Kielce, ul. Wesoła 28 
Wykluczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt 12), 
Odrzucenie oferty na mocy art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5) oraz z art. 89 ust. 1 pkt 2 
Uzasadnienie faktyczne: 
Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu w postaci posiadania osoby z uprawnieniami budowlanymi prowadzenia / nadzorowania robót  przy obiektach zabytkowych wydanymi przez  właściwego Konserwatora Zabytków. 
Jednocześnie Wykonawca nie potwierdził spełnienia zapisów treści istotnych warunków specyfikacji w odniesieniu do przedmiotu zamówienia (do odpowiedniej klasy okna w zakresie odporności na włamanie)  poprzez  załączenie stosownych dokumentów (certyfikatów) i przedłożenia badania wykonanego  dla każdego rodzaju okna. Wykonawca nie dostarczył certyfikatów na cały okienny system, jak tego oczekiwał Zamawiający.   Nie przedłożył również szczegółowej charakterystyki – opisu dla danego okna (potwierdzającej jego zgodność z zapisami specyfikacji tj. m.in. jego wielkości oraz cech np.: uchylne, lub nie). 

Oferta nr 2 
Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. 
20-474 Lublin, ul. Smoluchowskiego 1 
Odrzucenie oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 
Uzasadnienie faktyczne: 
Mimo wezwania Wykonawca nie potwierdził spełnienia zapisów treści istotnych warunków specyfikacji w odniesieniu do przedmiotu zamówienia (do odpowiedniej klasy okna w zakresie odporności na włamanie)  poprzez  załączenie stosownych dokumentów (certyfikatów) i przedłożenia badania wykonanego  dla każdego rodzaju okna. Wykonawca dostarczył jedynie certyfikaty na każdy element ale nie na cały okienny system, jak tego oczekiwał Zamawiający. 
Wykonawca nie przedłożył również szczegółowej charakterystyki – opisu dla danego okna (potwierdzającej jego zgodność z zapisami specyfikacji tj. m.in. jego wielkości oraz cech np.: uchylne, lub nie). 

Oferta nr 3 
Przeds. Produkc. Usługowo Handlowe LENBUD Sebastian Leński 
48-140 Branice, Uciechowice 47 
Odrzucenie oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 
Uzasadnienie faktyczne: 
Mimo wezwania Wykonawca nie potwierdził spełnienia zapisów treści istotnych warunków specyfikacji w odniesieniu do przedmiotu zamówienia (do odpowiedniej klasy okna w zakresie odporności na włamanie)  poprzez  załączenie stosownych dokumentów (certyfikatów) i przedłożenia badania wykonanego  dla każdego rodzaju okna. Wykonawca nie dostarczył certyfikatów na cały okienny system, jak tego oczekiwał Zamawiający. 
Wykonawca nie przedłożył również szczegółowej charakterystyki – opisu dla danego okna (potwierdzającej jego zgodność z zapisami specyfikacji tj. m.in. jego wielkości oraz cech np.: uchylne, lub nie). 

Oferta nr 5 
Przeds. Wielobranżowe WOMA Marek Wołowiec 
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 221   
Wykluczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt 12), 
Odrzucenie oferty na mocy art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5) 
Uzasadnienie faktyczne: 
Mimo wezwania Zamawiającego Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, a tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
  
W załączeniu ranking ofert.

Załączniki