W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na stanowisko: opiekun zbiorów sztuki

XML

Treść


Muzeum Miasta Pabianic ogłasza nabór na stanowisko:
Opiekun zbiorów sztuki  (adiunkt lub kustosz) w Dziale Kultur Materialnych
 
Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Miasta Pabianic
Miasto wykonywania pracy: Pabianice
Miejsce pracy: Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek 1 i 2
Termin składania aplikacji: do 25.11.2017 
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: I kwartał 2018 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu z możliwością rozszerzenia na pełen etat po spełnieniu wymagań dodatkowych. Pierwsza umowa na okres próbny: 3 miesiące,
Przesyłanie aplikacji: na adres: Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek ½, 95-200 Pabianice z dopiskiem na kopercie „Pracownik do Działu Kultur Materialnych” i e-mail: biuro@muzeum.pabianice.pl oraz osobiście.

 Informacja o warunkach pracy: praca w budynkach Muzeum -  Stary Rynek 1 i 2 oraz  okazjonalnie na terenie Pabianic. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
·  Wykształcenie wyższe, magisterskie. Preferowane kierunki w zakresie historii sztuki, kierunków artystycznych, konserwacji dzieł sztuki
·   Obywatelstwo polskie
·   Pełna zdolność do czynności prawnych
·   Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
Wymagania pożądane:
·  Obsługa komputera (MS Office, Internet)
·  Znajomość języka obcego, preferowany j. angielski w stopniu komunikatywnym
·  Wysoki poziom kultury osobistej
·  Umiejętność pracy w zespole
·   Dyspozycyjność.
·   Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach
·   Samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań;
 
Wymagania dodatkowe / rozszerzające etat:
·   Umiejętności w zakresie grafiki komputerowej
·   Zdolności w zakresie wykonywania zaproszeń, obejmujące umiejętności plastyczne i techniczne
·   Zdolności w zakresie prowadzenia działań interdyscyplinarnych w zakresie obsługi ·   zwiedzającego /m.in. funkcja przewodnika muzealnego/
 
   
 Opis zadań na danym stanowisku:
·   opieka nad zbiorami sztuki
·   gromadzenie dzieł sztuki
·   naukowe opracowanie i zabezpieczenie zbiorów,
·   troska o bezpieczeństwo zbiorów i stan zachowania,
·   organizacja wystaw i pełnienie nad nimi nadzoru merytorycznego,
·   przygotowanie i prowadzenie badań naukowych,
·   prowadzenie zajęć edukacyjnych.
·   wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac
·   udział w organizowanych przez MMP imprezach plenerowych.
 
Opis zadań dodatkowych (w wypadku rozszerzenia etatu)
·   Realizacja zadań przewodnika muzealnego - oprowadzanie zwiedzających i prowadzenie zajęć po obiektach i wystawach muzealnych
·   Projektowanie i realizacja druków muzealnych w szczególności zaproszeń i plakatów
·   Pełnienie dyżurów w zakresie pilnowania zbiorów i sal muzealnych
 
 
Oferujemy:
·   Możliwość rozwoju zawodowego w instytucji kultury;
·   Umowę o pracę, 
·                      
Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
 
 
Wymagane dokumenty w języku polskim:
Etap I
·   życiorys (CV) z uwzględnieniem wykształcenia, dokładnego przebiegu pracy zawodowej, opisem zainteresowań badawczych i innych dokonań, zawierający  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 
Etap II
·   podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
·   podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·   kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, zaświadczenia, itp.),
·   inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
 
Uwaga!
Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, mogą nie zostać rozpatrywane.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie lub pisemnie.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.