W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla renesansowego dworu w Pabianicach

XML

Treść

Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku polegającą na ustaleniu ceny:
wykonania projektu budowlano-konserwatorskiego remontu elewacji i izolacji ścian fundamentowych renesansowego dworu w Pabianicach przy Starym Rynku 1.

Ofertę cenową należy składać do dnia 20.02.2017 r. do Muzeum Miasta Pabianic drogą pocztową, mailową bądź telefoniczną. (Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek 1/2, 95-200 Pabianice, tel.. 42 215 39 82, 519326275, mail: biuro@muzeum.pabianice.pl.). Oferty złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione w dalszym postępowaniu.
 
Informacje szczegółowe:

 1. Oferta obejmować musi wykonanie projektu budowlano-konserwatorskiego remontu elewacji wraz z attyką i izolacji ścian fundamentowych, w tym:
- inwentaryzację elewacji dworu,
- dokumentację fotograficzną stanu zachowania,
- badania geotechniczne gruntu,
- określenie poziomu zwierciadła wód gruntowych,
- badanie wilgotności oraz zasolenia partii piwnic i przyziemia,
- przegląd instalacji kanalizacji deszczowej,
- badania stratygraficzne wypraw tynkarskich,
- program prac konserwatorskich,
- projekt izolacji ścian fundamentowych i technologię wykonania prac,
- projekt renowacji elewacji i odprowadzenia wód deszczowych,
- projekt kolorystyki elewacji.

 2. Dokumentacja musi uwzględniać zalecenia konserwatorskie w następującym brzmieniu:
„1.   Wszelkie prace należy poprzedzić szczegółowymi oględzinami obiektu (elewacji, attyki, partii przyziemia) nie tylko od strony zewnętrznej ale również od wewnątrz budynku, a attykę od strony połaci dachowych. Mogą one pozwolić na dokładną ocenę stanu zachowania poszczególnych elementów np. korony attyki oraz określenie przyczyn zniszczeń.
2.   Należy wykonać badania zasolenia partii przyziemia.
3.   Niezbędne jest usunięcie spękanych, odparzonych tynków oraz elementów, które uległy degradacji oraz użycia środków dezynfekujących w miejscach skażonych mikrobiologicznie.
4.   Należy wykonać zabezpieczenie przeciwwodne korony murów oraz zwieńczeń, a także wykonać prawidłowy system odprowadzania wody z tych elementów.
5.   W przypadku nieszczelności lub braku należy uzupełnić lub wymienić rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie.
6.   Niezbędne jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i p rzeciwwodnych piwnic.
7.   Należy przeprowadzić odrestaurowanie sklepień ceglanych piwnic.
8.   Należy wykonać prace konserwatorskie wg szczegółowego programu prac konserwatorskich uwzględniającego wszelkie wyniki badań oraz z zastosowaniem materiałów do zabytków wg wybranej technologii.
9.   Wskazane jest przeprowadzenie przeglądu kanalizacji deszczowej oraz usunięcia ewentualnych nieprawidłowości.
 Podane wytyczne  mają jedynie charakter ramowy i mogą ulec zmianie co do zakresu  prac koniecznych do przeprowadzenia.”

  3. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie potrzebne uzgodnienia, w tym uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi oraz pozwolenie na budowę.

 4. Czas realizacji od daty podpisania umowy do złożenia kompletnej dokumentacji w Biurze WUOZ w Łodzi i w Starostwie Powiatowym Muzeum określa na 5 miesięcy.