W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Rozeznanie rynku - powtórne ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla nieruchomości Stary Rynek 2 w Pabianicach

XML

Treść


Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania dokumentacji projektowej dla nieruchomości Stary Rynek 2, Pabianice, użytkowanej przez Muzeum Miasta Pabianic.
 
I.                   
Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku polegające na ustaleniu ceny wykonania dokumentacji projektowej dla nieruchomości Stary Rynek 2, 95-200 Pabianice, użytkowanej przez Muzeum Miasta Pabianic.
 
II.
Informację o cenie należy składać do dnia 03.04.2018 r. do Muzeum Miasta Pabianic drogą pocztową, mailową bądź telefoniczną. (Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek 1/2, 95-200 Pabianice, tel. 42 215 39 82, 519326275, mail: biuro@muzeum.pabianice.pl.) z adnotacją „dokumentacja projektowa Stary Rynek 2”.
Oferty złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione w dalszym postępowaniu.  
 
III.
Oferta obejmować musi wykonanie całości prac związanych z wykonaniem dokumentacji w zakresie:
-           renowacja elewacji zewnętrznych,
-           izolacja ścian fundamentowych
-           wymiana instalacji elektryczno-oświetleniowej,
-           wymiana wejściowych drzwi i schodów,
-           wymiana okien,
-           pokrycie dachu /z ewentualnym dociepleniem/
-           wprowadzenie ułatwień na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo (w szczególności wejście, toaleta, klatka schodowa parter - I piętro) 
 
IV.
Dokumentacja zawierać powinna również:
-           inwentaryzację elewacji ,
-           dokumentację fotograficzną stanu zachowania,
-           program prac.

V.
Dokumentacja musi uwzględniać w szczególności zalecenia konserwatorskie oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum.
 
VI.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie potrzebne uzgodnienia, w tym uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi oraz pozwolenie na budowę lub inną dokumentację niezbędną do wykonania wymienionych prac.

VII.
Czas realizacji od daty podpisania umowy do złożenia kompletnej dokumentacji w Biurze WUOZ w Łodzi i w Starostwie Powiatowym Muzeum określa wstępnie na 2 miesiące.


VIII. Uwagi końcowe


1. Po zapoznaniu się z nadesłanymi propozycjami Muzeum rozpocznie szczegółowe negocjacje z firmą oferującą najkorzystniejszą ofertę.

2. Przedstawione oferty służą jedynie ustaleniu ceny poprzez rozeznaniu rynku. Ostateczna cena ustalona zostanie w trakcie uszczegółowienia zamówienia, gdyby jednak przekroczyła kwotę oferowaną przez inną firmę, Muzeum może również z nią prowadzić negocjacje, wybierając ostatecznie korzystniejszą dla siebie ofertę.

3. Osobą do kontaktu jest Ryszard Adamczyk.

4. Wytyczne konserwatorskie brzmią:
•       Należy wykonać kwerendę historyczno-konserwatorską (archiwalną), która pozwoli odtworzyć brakujące, nieczytelne lub zatracone elementy budynku np. formy stolarki okiennej i drzwiowej.
•      Z związku z zawilgoceniem tynków w dolnej partii należy wykonać izolację przeciwwilgociową.
•       Na elewacjach w miejscach ubytków w tynku, odspojeń i spękań należy wykonać naprawy i uzupełnienia oraz zrekonstruować uszkodzony detal architektoniczny.
•       Docieplenie ścian zewnętrznych jest niedopuszczalne spowoduje to utratę oryginalnego wystroju elewacji
•       Schody prowadzące  do  budynku  (od  strony północnej   i południowej)  nie mają wartości zabytkowej, dlatego możliwa jest ich wymiana na nowe i dostosowanie ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
•      Wskazane  jest przywrócenie  elewacji jej  pierwotnej   kolorystyki  określonej   na  podstawie sondażowych badań stratygraficznych. W przypadku braku wyników wskazane jest dobranie kolorystyki analogicznie do innych budynków znajdujących się na terenie miasta i pochodzącego z podobnego okresu.   Przed przystąpieniem do malowania należy dokonać prób na elewacji z udziałem przedstawiciela WUOZ w celu doboru ostatecznej kolorystyki.
•      Wszystkie instalacje znajdujące się na elewacji należy ukryć pod tynkiem.
•      Drzwi  i  okna powinny  zostać  wymienione  na  nowe  odtwarzające  pod względem  formy historyczną stolarkę, tj. okna prostokątne dzielone w krzyż z dodatkowym szprosem poziomym w skrzydłach, okno środkowe ze szprosami w układzie promienistym. Wskazany jest montaż okien wykonanych z drewna. Dopuszcza się montaż okien zespolonych. Nowe drzwi powinny być dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe z nadświetlem i wykonane z drewna.  Ich forma
powinna być dokładnie odtworzona na podstawie archiwalnych fotografii.
•      Obecnie istniejące zadaszenie nad wejściem głównym powinno zostać rozebrane. Wskazane jest również usunięcie dodatkowej opaski znajdującej się wokół drzwi.
•      Docieplenie dachu jest dopuszczalne.  Ze względu na zły stan techniczny pokrycie dachu
powinno zostać wymienione.
•      Wskazane jest   sprawdzenie   stanu   rynien   i   rur   spustowych   oraz   (w   miarę   możliwości) podłączenie;ich do kanalizacji deszczowej.
•      Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynku wskazana jest wymiana sieci
elektrycznej i grzewczej.
°   Ze względu na dużą wartość historyczną i estetyczną obiektu, podczas remontu powinny zostać użyte  specjalistyczne materiały  (tynki,  farby)  o najwyższej jakości przeznaczone do  prac konserwatorskich.
•      Wskazane jest przeniesienie skrzynek energetycznych znajdujących się bezpośrednio przed budynkiem oraz uporządkowanie tych, które zamontowano na elewacji frontowej.
•      Również teren wokół budynku powinien zostać zadbany. Istniejąca zieleń powinna być poddana pracom pielęgnacyjnym.
•      Ze względu na bezpieczeństwo i komfort użytkowania wskazane jest wykonanie oświetlenia na niezabudowanej części działki oraz punktów poboru energii.

Program prac konserwatorskich należy uzgodnić z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.