W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Rozeznanie rynku - ustalenie ceny wykonania kompleksowych prac konserwatorskich usuwających skutki zalania zabytkowej polichromii ściennej sali kominkowej I piętra XVI w. renesansowego dworu

XML

Treść
Muzeum Miasta Pabianic wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku polegające na ustaleniu ceny wykonania kompleksowych prac konserwatorskich usuwających skutki zalania zabytkowej polichromii ściennej znajdującej się w sali kominkowej I piętra XVI w. renesansowego dworu przy Stary Rynek 1, Pabianice.   

1.       Nazwa i adres Zamawiającego:

Muzeum Miasta Pabianic
Stary Rynek 1/2
95-200 Pabianice
NIP: 731-13-68-214

2.       Opis przedmiotu zamówienia
         
Wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich usuwających skutki zalania zabytkowej polichromii ściennej znajdującej się w sali kominkowej I piętra XVI w. renesansowego dworu przy Stary Rynek 1, Pabianice.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków - Dwór Kapituły Krakowskiej nr rej. A/46 z dnia 20.08.1967 r.
 
Realizacja zadania polegać będzie na usunięciu skutków zalania wschodniej ściany sali kominkowej I piętra. Zniszczeniu uległa część polichromii usytuowana w obrębie zachodniego okna:
• powierzchnia nad wnęką okienną poniżej poziomej belki drewnianego stropu,
• podłucze wnęki okiennej,
• część polichromii po lewej stronie od okna,
• część polichromii po prawej stronie okna z fragmentem obejmującym kapitel i górną część polichromowanego pilastra,
• fragmenty ścian przy stolarce okiennej nad oknem i z obydwu jego stron.

Powierzchnia zalanych fragmentów do konserwacji (ze względu na trwający proces schnięcia ścian) zostanie określona przed podjęciem prac.
Przyjmuje się jednak, że maksymalna powierzchnia zalanych fragmentów polichromii wynosi 238 dm2, powierzchnia podłucza – 136 dm2.
 
Wstępne złożenia zakładają maksymalny 15% procent rewaloryzacji.
Technika prac – malarstwo ścienne, technika klejowa.
 
Sugerowany program prac:
- dezynfekcja i i oczyszczenie,
- utrwalenie i konsolidacja podłoża,
- wstępne pomalowania,
- uzupełnienie brakujących płaszczyzn polichromii,
- utrwalenie uzupełnień,
- wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej.
 
Wykonawca odpowiada za całość prac, które wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prace wykonywane muszą być zgodnie z wytycznymi WUOZ w Łodzi.
Obowiązkiem Wykonawcy jest spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.

3.       Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2022 r.
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia prowadzonych w sali działań kulturalnych.
 
4.       Elementy oferty cenowej
Oferta cenowa obejmować musi podanie kwot:
- za całość prac przy założeniu maksymalnej powierzchni: powierzchnia ścian – 238 dm2 , powierzchnia podłucza – 136 dm2, 15% procent rewaloryzacji;
- cen jednostkowych (za 1 dm2) przy mniejszej powierzchni niż maksymalna ale nie mniejszej niż 250 dm2.

5.       Miejsce i termin składania informacji      
Informację o cenie należy składać do dnia 8.04.2022 r. do Muzeum Miasta Pabianic drogą pocztową, mailową bądź telefoniczną. (Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek 1/2, 95-200 Pabianice, tel. 42 215 39 82, 519326275, mail: biuro@muzeum.pabianice.pl.).
Oferty złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione w dalszym postępowaniu.   

6.       Osoba upoważniona w Muzeum Miasta Pabianic do udzielania informacji:
Ryszard Adamczyk.
 
7.       Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy na wykonanie usługi, w której podane będą m.in. warunki płatności.
 
8.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.

9. Uwagi końcowe 
- Po zapoznaniu się z nadesłanymi propozycjami Muzeum rozpocznie szczegółowe negocjacje z firmą oferującą najkorzystniejszą ofertę. 
- Przedstawione oferty służą jedynie ustaleniu ceny poprzez rozeznaniu rynku (zgodnie z zapisami  Regulaminu udzielania zamówień przez Muzeum Miasta Pabianic o wartości poniżej kwoty 130000,00 złotych netto §5. 1. w brzmieniu: Zamawiający wszczyna postępowanie poprzez rozeznanie rynku jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi o wartości przekraczającej 15000,00 złotych i poniżej 50000.000 złotych
- Ostateczna cena ustalona zostanie w trakcie uszczegółowienia zamówienia, gdyby jednak przekroczyła kwotę oferowaną przez inną firmę, Muzeum może również z nią prowadzić negocjacje, wybierając ostatecznie korzystniejszą dla siebie ofertę. 
- Muzeum Miasta Pabianic zastrzega sobie możliwość niewybrania wykonawcy na podstawie niniejszego rozeznania rynku.